Els treballs a la vinya

La importància de tenir cura dels petits detalls

La orografia, el terreny i la climatologia son els que marquen el ritme de treball de la finca. Les feines son quasi totes manuals a excepció dels tractaments per les enfermetats de la vinya i llaurar que es fan amb el tractor. La nostra filosofia es utilitzar tractaments biològics i ecològics pel control de plagues.

La verema es manual, en caixes de 20kg, i comença quan s’ha aconseguit el punt òptim de maduresa del raïm. Les caixes es porten en tractor fins al celler on s’elabora el vi que es troba també a Gratallops.

Els treballs de la vinya els fem seguint les directrius tradicionals de la zona, aprofitant els recursos de la terra i aplicant una visió de futur i sostenibilitat.